POLITYKA PRYWATNOŚCI - GERPOLTECH

Przejdź do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas  informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli  tzw. cookies.


1. Informacje ogólne
 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.gerpoltech.com
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Gregor Mickiewicz Odenwaldstr. 42, 68259, Mannheim
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: info@gerpoltech.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w  warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane  logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze  użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane  osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że  jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są  chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła  użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca  działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co  stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł  użytkowników.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

3. Hosting
 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: Strato.de

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać  Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do  wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków  ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej,  niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności  określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W  odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej  niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania  wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu  wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie  mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych  podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i  wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu  świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez  Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu  przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich  poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą  powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika  wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika  pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z  funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi  zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp.  Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do  czego on służy.
6. Logi Administratora
 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać  logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe
 1. Operator  stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics  (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora  tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa  bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W  zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć  reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje  wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:  https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje  techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów  reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać  złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego  śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych  osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem  takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

8. Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w  szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu  końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron  internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony  internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu  końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika  Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator  Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki  której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie  wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików  cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).  Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w  urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony  internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).  „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym  Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do  czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka  internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies  w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać  zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia  usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie  plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub  dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika  Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z  operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google  (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w  USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić  ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików  cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa,  utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych  przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej  przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z  instrukcjami:
  • Edge
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox
  • Opera
Urządzenia mobilne:
 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone
Wróć do spisu treści